Inkomens voorwaarden

Indicatieve inkomens eisen van woningbouwvrijesector.nl:

Als alleenverdiener verdient u minimaal 30x de maandhuur bruto per jaar. Voorbeeld: de huurprijs is € 1.000,- per maand, dan is het bruto jaarinkomen minimaal € 30.000,-.

Als tweeverdieners verdient u gezamenlijk minimaal 40x de maandhuur bruto per jaar. Degene met het hoogste inkomen verdient minimaal 25x de maandhuur bruto per jaar en degene met het laagste inkomen verdient minimaal 15x keer de maandhuur bruto per jaar.Â

Voorbeeld: de huurprijs is € 1.000,- per maand. Het gezamenlijke inkomen is dan minimaal € 40.000,- per jaar, waarbij het hoogste inkomen minimaal € 25.000,- per jaar bedraagt en het laagste inkomen minimaal € 15.000,- per jaar.

Het bruto jaarloon is inclusief vakantiegeld, dertiende maand en vaste bonussen.

Indien u eigen vermogen heeft,  dan mag u 10% hiervan bij uw bruto jaarinkomen optellen.

Verder vragen wij u de volgende gegevens en documenten aan te leveren ten behoeve van het opstellen van het huurcontract:

  • werkgeversverklaring (eventueel van beiden)
  • uittreksel bevolkingsregister
  • bij pensionering of uitkering ontvangen wij graag uw jaaropgave(n)
  • kopie van de laatste drie salarisstroken (eventueel van beiden);
  • bij een eigen bedrijf dient u een balans, winst- en verliesrekening  over het meest recent volledig boekjaar, een accountantsverklaringen een uittreksel uit het Kamer van Koophandelregister te overleggen
  • eventueel een verklaring van huidige eigenaar, verhuurder beheerdervan de woning die u thans bewoont

De huurcontracten zijn voor minimaal één jaar. Daarna geldt een opzegtermijn van een maand.

Bij aanhuur van een object dient u een borg te voldoen die gelijk is aan 2 betaalperiodes van een maand. Dit dient ter dekking van mogelijke schade die is aangebracht aan het gehuurde en eventueel aantoonbaar veroorzaakte schade door huurder aan de algemene ruimte van het object. Tevens dient deze borg ter dekking van mogelijke huurachterstanden.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Voor vragen kunt u ons bereiken via email: info@wbvs.nl